הארקה | תחנת כוח
הארקה | תחנת כוח

הארקה ציוד בתחנת כוח

הארקה | תחנת כוח
הארקה | תחנת כוח

הארקה ציוד בתחנת כוח

הארקה | תחנת כוח
הארקה | תחנת כוח

מכשיר זרם עם הארקה זמנית

הארקה | תחנת כוח
הארקה | תחנת כוח

הארקה ציוד בתחנת כוח

1/8

 

 

תואר שני - מהנדס חשמל ומכונות, אוניברסיטה טכנולוגית לבניית ספינות, רוסיה.

קורס תכנות, תל-רן, רחובות, ישראל.

ניהול איכות הקבלנים, ארה"ב.

רישיון חשמל (3 × 80A), ישראל.

רישיון חשמל קבוצה 4, מעל 1000V, רוסיה.

קבוצת הדרכה פאראדיי, MAR4 / OS4, MAR5, ימית / ספינות / קידוחים בתוך הים מערכות מתח גבוה.

ללויד רגיסטר מהנדס חשמל ואלקטרוניקה.

ללויד רגיסטר בקרת קורוזיה.

NACE CP3. NACE S-CAT, הפרעה CP. OQ1 - OQ40. NACE CP2 הימי.

NACE / IAEA הנדסה על הגנה קתודית, בסיס על הגנה קתודית.

STI / SPFA מיכל / צינור רפידות.

7 פטנטים על הגנה קתודית וליישם טכנולוגיה אלקטרו פיזית.

ייעוץ, תכנון

 

סקרים גיאולוגיים, חישובים, תכנון והקמה של הארקה עמוקה ורדודה.

מערכת הפצה חשמלית של מערכות הארקות, קווים כוח חשמלי מתח גבוה, מתח עליון, מתח אל, הארקות מכשירים, הגנה מפני ברקים וארקת חשמל סטטי. מערכות הארקה, הארקה עכבה. מליטה, בידוד מבנים שונים.

הארקה זמנית למטרות שונות.

מהנדס חשמל ומכנות בעל ידע מקיף בתכנון, פיתוח ותחזוקת מערכות חשמליות, אלקטרומכונות, אלקטרומגנטיות, הגנה קתודית, הארקות, הגנה מפני ברקים ורכיבים למפרטים הנדרשים תוך התמקדות בכלכלה, בטיחות, אמינות, איכות וקיימות. 

פיקח צמוד המקפיד על כל שלבי הפרויקט, כולל מעקב אחר יישומו, בדיקות ההכרחיות יעד למסירתו הסופית.

אודות

סוג השירות

אישורים

בדיקות התנגדות סגולית קרקע.
חישוב התנגדות.
פרשנות מדידות ותחקירים גיאולוגיים וגיאופיזיים נוספים.
חקירת נתונים היסטוריים, כולל ארכיונים.
תכנון הארקה, כולל חישובי קרקע מרובי שכבות.
בדיקת הארקה במהלך עבודות הבנייה.
בדיקת הארקה לאחר השלמת עבודות.
ביצוע הליך ההארקה.
חישוב מערכות הגנה מפני ברקים.
תכנון ערכות הגנה מפני ברקים.
בדיקה של מערכת הגנה מפני ברקים, בדיקות עכבה, בדיקות חולפות
כימיות, אלקטרו-אוסמוזה, בדיקות אלקטרו-כימיות לקרקע.
בדיקת הארקה, מערכות הגנה מפני ברקים הקיימות.
המלצות בנושא שיפור מערכות קיימות של הארקה והגנה מפני ברקים.
תכנון הארקה זמנית, התקנות.