סוג השירות

בדיקות התנגדות סגולית קרקע.

חישוב התנגדות.

פרשנות מדידות ותחקירים גיאולוגיים וגיאופיזיים נוספים.

חקירת נתונים היסטוריים, כולל ארכיונים.תכנון הארקה, כולל חישובי קרקע מרובי שכבות.

בדיקת הארקה במהלך עבודות הבנייה.

בדיקת הארקה לאחר השלמת עבודות.

ביצוע הליך ההארקה.

חישוב מערכות הגנה מפני ברקים.

תכנון ערכות הגנה מפני ברקים.

בדיקה של מערכת הגנה מפני ברקים, בדיקות עכבה, בדיקות חולפות כימיות, אלקטרו-אוסמוזה, בדיקות אלקטרו-כימיות לקרקע.

בדיקת הארקה, מערכות הגנה מפני ברקים הקיימות.

המלצות בנושא שיפור מערכות קיימות של הארקה והגנה מפני ברקים.

תכנון הארקה זמנית, התקנות.

הארקה | יסוד
הארקה | יסוד

הארקה יסןד

הארקה | ציוד
הארקה | ציוד

הארקה ציוד בתחנת גז

הארקה | תחנת כוח
הארקה | תחנת כוח

הארקה ציוד בחדר מצברים

הארקה | יסוד
הארקה | יסוד

הארקה יסןד

1/14

עיצוב מערכות הארקה,
עיצוב שדות הארקות עמוקים ורדודים

עיצוב מערכות הארקות הבטוחות וחסכוניות ביותר.
חישוב הארקה באמצעות מודל רב שכבתי.
עיצוב הארקות יסוד.
בחינת שרטוטים חשמליים, אדריכליים, מבניים, של אינסטלציה, מזוג אוויר, כיבוי אש בהקשר לנושא ההארקה.
סקר עליית פוטנציאליפ על-קרקעים, החקירתם והפחתתם של פוטנציאלים.
המלצות בטיחות.
תכנון, מפרטי ציוד, הקמה, בדיקה וייעוץ.

מערכת הגנה מפני ברקים

 

 

הערכת סיכונים.
סקר גיאולוגי וסקר קרקע.
עיצוב מערכת הגנה מפני ברקים.

מערכת הגנה מפני ברקים לציוד חשמלי ובקרה רגיש.
פיקוח למערכות הגנה מפני ברקים הקיימות בתוך המתקנים.
מפרטי ציוד, כולל רכיבי הארקה, מוליכים למטה, פערי אוויר ומסופים.
ניתוח בטיחות של ההתקנה.

בדיקות קרקע, סקר גיאולוגי לפני עיצוב הארקה

מדידות קרקע.
בדיקות התנגדות הקרקע, באמצעות תיבת אדמה מילר.
Wenner, Schlumberge, דיפול וסקרים גיאופיזיים אחרים.
סקרים גיאולוגים מגוונים.
בדיקות כימיות, אלקטרו-אוסמוזה, בדיקות אלקטרו-כימיות לקרקע.
חקירת נתונים היסטוריים, כולל ארכיונים.
חישובי הארקה, כולל חישובי קרקע מרובי שכבות.
חישוב התנגדות סגולית, כולל אלגוריתם מינימלי, אלגוריתם מסנן דיגיטלי.

סוג השירות

עיצוב הארקה זמנית


 

הארקות זמניות לגנרטורים במצב המתנה וחירום, תכנון הארקה זמנית לדיזל גנרטורים.
תכנון הארקות למתקנים זמניים (מכולות, גשרים, מיכלי על ותת-קרקעיים, צינורות).
מפרטי ציוד.
בדיקת עבודות התקנה.
בדיקה הארקות לאחר בניה.

מבנים מסחריים ומתקנים תעשייתיים בדיקות הארקה ותחזוקת הארקות

 

 

בדיקות וביקורת הארקות.

בדיקת מערכות הארקה קיימות וישנות.
הזמנת מערכות הארקה חדשות.
ניתוח המערכת הארקות.
שדרוג והרחבת מערכות הארקה קיימות.
מפרטי ציוד.

הארקה, מתח גבוה ומתח נמוך, מליטת ציוד 

סקרי הארקה חשמלית למערכות מתוכננות וקיימות.
סקירת פתרונות הארקה למתקנים מעוצבים ובנויים.
הצגת דיאגרמת קו אחד עבור מערכות חשמל קיימות.
גליון עבודה תפעולי ובטוח.
ניתוח סיכונים, סקר מקומים מסוכנים עבור הארקה.
חישוב וביצוע הפחתת השפעה של קווי תמסורת מתח גבוה ומתח נמוך על צינורות, ציוד מתקני שדה.
תכנון הארקה חשמל סטטי.
עיצוב הארקה למכשירים.
עיצוב מליטה לבניית יסודות, צינורות מים, צינורות גז, צינורות דלק / נפט, מתזים, ממטרות, צינורות מזוג אוויר.
עיצוב מיכלי אחסון הארקה על ותת-קרקע.
עיצוב הארקה בשילוב עם הגנה קתודית של מתקנים באתר ומבנים הצמודים.
בדיקת השוואת פוטנציאלים ההארקה במתקני האתר השונים.
מפרטי ציוד.